tien
Get Adobe Flash player
pravotien

www

Počasie Revúca online

MATURITA 2015

www.revuca24.sk

 
Študentská vedecká konferencia
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z

Ak si žiakom 1. – 4. ročníka štvorročného štúdia alebo 6. – 8. ročníka osemročného

štúdia, máš možnosť zapojiť sa do zaujímavej súťaže, ktorá bude prebiehať na stránke

http://go.mapaslovakia.sk. dňa 5. 2. 2016 v piatok od 15.00 do 16.00 hod.

Zaregistrovať sa možno v čase od 12:00 do 15:10.

Podrobnejšie informácie získaš na stránkach

http://www.mapaslovakia.sk/index.php?mod=page&id=81

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/go/44.%20ro%C4%8Dn%C3%

ADk%201516/pokyny/g44%C5%A1kzpok16.pdf

http://www.regionalnageografia.sk/

alebo u vyučujúcej geografie Mgr. J. Kvetkovej


2% Z daní

 

        Tlačivo


Deň otvorených dverí je tu zas pre Vás !!!

 Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko: Prvé miesto
Lyžiarsky výcvik-Tále (1.A - sexta)
Smútočné oznámenie

                                                        


  Spomienky na našu Janku...


24 hodinovka - 21.12.2015
...


                             

Oznam

 
                                                                                                                             Mgr. Igor Baran