tien
Get Adobe Flash player
pravotien
Imatrikulačky 2014

Tohtoročné imatrikulačky sa uskutočnili 29.10.2014 v spoločenskej miestnosti a niesli sa v duchu Farmy. Podľa príslušnej témy tretiaci vyzdobili spoločenskú miestnosť. Nechýbala teda slama, tekvice, kukurice, ba dokonca aj vidly či fúrik. Tretiaci obliekli prvákov do všelijakých starých handier, aby vyzerali ako praví farmári. Neskôr sa začal boj v podobe vykonávania úloh. Moderátori postupne volali na pódium prvákov a každý jeden absolvoval najmenej jednu vtipnú úlohu. Niektorí toho absolvovali viac, pretože pri niektorých úlohách museli vykonať trest. Všetci sme sa príjemne zabávali pri tancovaní chlapca s metlou, scénke býka a toreádora alebo pri speve či tanci našich prvákov. Samozrejme nechýbala ani dobrá hudba, vďaka skvelému DJ-ovi. Najlepším však bol klinec programu v podobe striptízu jedného prváka. Všetci sme sa schuti zasmiali. Nakoniec si prváci so sebou odniesli diplomy o úspešnom absolvovaní imatrikulačiek, čím sa stali právoplatnými študentmi našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, taktiež pani profesorkám, ktoré na všetko dohliadli, prvákom za ich účasť a hlavne organizátorom tohto dňa, tretiakom, ktorí odviedli skvelú prácu pri zorganizovaní imatrikulačiek.

Eva Pipasíková

Zber papiera

 

Zloženie Študentskej rady 2014/2015

 

Účelové cvičenie

      Dňa 19.09.2014 sa študentom tried 1. A a 2.A uskutočnilo plánované účelové cvičenie, kde obsahovým zámerom bol turistický presun , zdravotná príprava, individuálne prostriedky ochrany, topografia, poznávanie drevín a rastlinstva v priestore Veľká Lúka – Muránsky hrad.
    Vlastnou iniciatívou a spestrením výstupu na hrad bola pomoc, ktorú študenti vykonali vynesením vriec piesku na hrad , začo im bola udelená pochvala koordinátorky projektu a krátka prezentácia veliteľského domu ktorí prechádza opravou.

Spätný ďakovný mail od koordinárky pamiatkovej obnovy p. Kozárovej nás potešil: 

"Kolektív hradných pracovníkov z Hradu Muráň ďakuje študentom 1. a 2. ročníka Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej za pomoc pri vynášaní piesku na prípravu vápennej malty. Mládežníci tak prispeli k obnove Domu veliteľa, na ktorom prebiehajú konzervačné a rekonštrukčné práce.
Za kolektív z hradu
Viera Kozárová, koordinátor pamiatkovej obnovy "


Začiatok školského roka 2014/2015

Náš prvý školský výlet v GMK
... prežili sme ho v Košiciach. „Bolo super.“  Navštívili sme planetárium, sieň elektrických výbojov, botanickú záhradu, letecké múzeum, archeologický komplex a videli sme veľa ďalších zaujímavostí. Plní pekných zážitkov sme sa vrátili domov.                                                                              PRÍMA


FOTOGALERIA

Úspechy v geografickej olympiáde
Sasbach

 Vojna alebo Mier?

Otázka, ktorou sa zaoberali študenti z 9 európskych krajín v rámci medzinárodného

projektu The World Of Friends (Svet priateľov). V roku 2014 Slovensko opäť reprezentovala

výprava 5 študentov z Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej ( Miška Hutková, Julka

Zsirosová, Diana Ivanová, Michal Pásztor a Attila Zsiros), čím prispeli nielen k rozvoju ich

vlastných osobností, ale pomáhali šíriť myšlienku mieru medzi ostatnými zúčastnenými

krajinami. Hosťujúcou krajinou bolo tento rok Nemecko. Malebné mestečko Sasbach

pripravilo bohatý program plný atraktívnych aktivít. No, veď posúďte sami!

Všetko sa začalo v sobotu 5. júla, príchodom delegácií. Program sa začal

spoznávacími hrami, bez ktorých by fungovanie kolektívu nebolo možné. V nedeľu po

bohoslužbe a slávnostnom obede v hosťujúcich rodinách dostali študenti jedinečnú

príležitosť, vyskúšať si kajakovanie a pádlovanie na neďalekom jazere Petersee. Pondelok sa

niesol v duchu rozvíjania myšlienky dôležitosti mieru, nevyhnutnosti jeho vnímania

v jednotlivých krajinách a oboznamovania sa s históriou mestečka, ktorá úzko súvisela so

spomínanými témami. Samozrejme,že nemohla chýbať diskotéka a nacvičovanie

skupinového tanca na známu melódiu piesne od Pharrella Williamsa, Happy. Boli ste už

niekedy v Štrasburgu? Organizátori pripravili študentom výlet aj do tohto krásneho

francúzskeho mesta. A to nie je všetko! Hneď na druhý deň boli prevedení podzemnými

chodbami Maginotovej línie, ktorá, ako vieme, zohrala svoju úlohu v druhej svetovej vojne.

Marmoutier, ďalšie prekrásne francúzske mestečko, pohostilo delegácie typickým nemeckým

jedlom zvaným Flammkuchen, no ešte predtým roztancovalo účastníkov v rytme salsy

a country, čo po dni presedenom v autobuse všetkých potešilo.

Čas pretiekol ako voda a zrazu tu bol piatok, posledný deň projektu. Konečne nastala

chvíľa, kedy krajiny predniesli svoje prezentácie na tému Mier v mojej krajine. Slovensko sa

nedalo zahanbiť a okrem predstavenia našej krajiny a mesta pripojilo, aj video z akcie Hug

Day, organizovanej taktiež študentmi gymnázia. Po slávnostnom ceremoniáli v Turenne-
Allee, odovzdal primátor mesta Sasbach štafetu v podobe európskej vlajky talianskemu

mestu Mapello. Všetci zúčastnení sa potom presunuli do Grindenhalle, kde spoločne oslávili

úspešné ukončenie projektu a vychutnali si posledné vystúpenia krajín, predvádzajúcich či už

tance, piesne, príbehy alebo hry, charakteristické pre jednotlivé delegácie.

Cieľom projektu bolo ukázať študentom, aká dôležitá a zároveň jednoduchá je

spolupráca krajín v rámci Európskej únie. Chcel poukázať na dôležitosť mieru a na otázky

s ním súvisiace. No dokázal oveľa viac. Všetci zúčastnení si domov odniesli neopakovateľné

zážitky, ktoré im zostanú v pamätiach. Spoznali nových priateľov, s ktorými sú stále

v kontakte, a strávili svoj voľný čas tým najzmysluplnejším spôsobom, akým to len bolo

možné. Pomáhali budovať lepšiu spoločnosť.

Júlia Zsírosová
FOTOGALERIA

Akadémia 2014 - Ocenení študenti

 

 

Návrhy študentských jedálnych lístkov (JL)