tien
Get Adobe Flash player
pravotien
Študentská vedecká koncerencia
24- hodinovka - VIDEO

9. Gymnaziálny bál - Článok

9. Gymnaziálny bál - Fotky

Chaplin Mafiánom - 9. Gymnaziálny bál

Pozrite si sériu videí krátkomontážneho filmu Chaplin Mafiánom, ktorý pre Vás pripravili vaši spolužiaci.

Geografická olympiáda kategoria Z

 Ak si žiakom 1. – 4. ročníka štvorročného štúdia alebo 5. – 8. ročníka osemročného štúdia, máš možnosť zapojiť sa do zaujímavej súťaže, ktorá bude prebiehať na stránke go.mapaslovakia.sk  dňa 6. 2. 2015 v piatok od 15.00 do 16.00 hod.

Podrobnejšie informácie získaš na stránkach
http://www.mapaslovakia.sk/index.php?mod=page&id=81
alebo u vyučujúcej geografie Mgr. J. Kvetkovej
 
Deň otvorených dverí 2015

9. GYMNAZIÁLNY BÁL

 

Lyžiarsky výcvik je za nami