tien
Get Adobe Flash player
pravotien

www

Počasie Revúca online

MATURITA 2015

www.revuca24.sk

 
Oznam o 2. kole prijímacích skúšok do tried prvého ročníka

 

Výsledký prijímacích kúšok:

 


Študentská vedecká konferencia 2015

 Vedecká konferencia v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej.Študenti a učitelia z Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej netrávili posledný aprílový deň tradične v školských laviciach, ale v spoločenskej miestnosti školy, kde sa konala ich už 6. vedecká konferencia. Tento projekt sa teší veľkej obľube nielen u študentov, ktorí prezentujú svoje príspevky, ale aj u študentov – divákov, ktorí sa od svojich spolužiakov  dozvedia množstvo vedeckých zaujímavostí. Keďže tento rok neboli príspevky oklieštené predpísanou témou, získala konferencia na pestrosti a atraktivite. Pod ochrannými krídlami svojich garantov z radov učiteľov a rodičov odprezentovali žiaci spolu 13 príspevkov. Nie, číslo trinásť tu v žiadnom prípade nepredstavuje smolu či nešťastie, ale naopak, trinásť rôznych prezentácií o známych či menej známych javoch zo života, ktoré nás obklopujú. A tak bolo možné odsledovať príspevky o technických parametroch a zaujímavom využití tabletov, o desiatich najlepších tankoch 2. svetovej vojny, či o láske ku koňom. Ďalšie príspevky boli z oblasti chémie, a to nielen teoretické, ale i praktické, z oblasti biológie o parazitoch , matematiku zastúpili výpočty zameriavacieho kríža a fyziku študentmi vyrobený pútavý film o zemiakovej elektrárni. Zaujali aj príspevky o jaskyniarstve, architektúre, či záhadných miestach sveta s vyskytujúcimi sa paranormálnymi javmi. Nechýbali ani zaujímavosti o projektoch prežitých na vlastnej koži v Čiernom Balogu, či v medzinárodnom projekte Svet priateľov. Po  technickej stránke konferenciu zabezpečovali šikovní technicky zdatní študenti.  Hlavnými sponzormi konferencie bolo mesto Revúca a Rada rodičov pri Gymnáziu M. Kukučína. Konferencia sa veľmi páčila aj hosťom – priateľom školy, ktorí vôbec neobanovali, že prijali na ňu pozvanie. Oceňujeme všetkých účinkujúcich, že zodpovednou prípravou príspevkov trávili  zmysluplne svoj čas, že nabrali odvahu predstúpiť pred svojich profesorov a  spolužiakov , aby im odprezentovali získané poznatky a odovzdali nadobudnuté  vedomosti a skúsenosti. Už teraz sa celá škola teší na konferenciu číslo sedem!
FOTOGALÉRIA

VÝSLEDKY MATEMATICKEJ SÚŤAŽE KLOKAN

Súťažiaci KLOKANA nájdu svoje výsledky, ak zadajú kód, pod ktorým súťažili na stránke:
www.matematickýklokan.sk

Len pripomíname, že súťažiaci postupujú do žrebovania o päť tabletov. O žrebovaní budeme informovať na stránke www.matematickyklokan.sk a tiež na facebooku.

Výzva

Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej vyhlasuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom školského bufetu. (ďalej len „školský bufet“)

1/ Prevádzkovanie bufetu v areáli Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej pre žiakov a zamestnancov gymnázia v čase školského vyučovania najmenej od 8,30 hod. do 13,00 hod.
2/ Výška nájmu za 20 m2 podlahovej plochy musí byť najmenej 56,00 € na mesiac  plus náklady na energie vo výške 10,00 €.
3/ Ponuky zasielajte na adresu Gymnázia Martina Kukučína, Clementisova 1166,
  050 01 Revúca do 10. apríla 2015
4/ Ponuka s najvyššou cenou sa stáva víťaznou.

Mgr. Igor Baran
  riaditeľ školy

Matematický klokan 2015

 

Zoznam žiakov, ktorí sa prihlásili do matematickej súťaže KLOKAN 2015 - súťažiaci.pdf

Deň otvorených dverí

Hviezdoslavov Kubín


 
Študentská vedecká konferencia