tien
Get Adobe Flash player
pravotien

www

Počasie Revúca online

MATURITA 2015

www.revuca24.sk

 
Akadémia 2015

Hug Day 2015 Revúca VIDEO

Harmonogram činnosti od 22.6 - 30.6.2015

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Dôležitý oznam pre rodičov a študentov

  

 
 
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Martina Kukučína, Revúca
 
 
Dôležitý OZNAM pre rodičov študentov :
 
 
V budúcom školskom roku sa platby za stravu platia do 20-teho dňa predošlého mesiaca.
Pre fungovanie školskej jedálne sú veľmi dôležité pravidelné a presné platby za stravu, od ktorých závisia platby faktúr za potraviny aj rozsah možností úrovne stravovania. Preto považujem za potrebné Vás oboznámiť  s pravidlami podľa Metodiky školských jedální.
 
   Ideálnou možnosťou je prevod z bankového účtu stravníka na účet školskej jedálne.
 
IBAN  školskej jedálne  :   SK 8681800000007000392018
 
 
Prehľad  platieb na školský  rok 2015/16
 
 
Tabuľka slúži aj na bezhotovostný prevod z bankového účtu stravníka.
 
 
 
Za mesiac
Dátum úhrady
Obedy
Desiata
September
do 10.08.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Október
do 10.09.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
November
do 10.10.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
December
do 10.11.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Január
do 10.12.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Február
do 10.01.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Marec
do 10.02.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Apríl
do 10.03.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Máj
do 10.04.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Jún
do 10.05.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
 
 
 
 
 
Platby sú počítané priemerne na 20 dní.
Cena obeda pre  1. stupeň / 11-násť až 14-násť roční/   1,19 €
Cena desiatej pre 1. stupeň  / 11-násť až 14-násť roční/   0,40 €
Cena obeda pre 2. stupeň  /15-násť až 19-násť roční/    1,29 €
Cena desiatej pre 2. stupeň  / 15-násť až 19-násť roční/   0,40 €
nový telefónny kontakt do školskej jedálne :   0911 054 255
23.6.2015 Revúca                                                                ved. Šj  Lakyová Ľ.
 
Súťaž pre SŠ v BBSK - ,,Slovenčinárik“

 Súťaž pre SŠ v BBSK - ,,Slovenčinárik“.

 
CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica vyhlásilo v školskom roku 2014/2015 
korešpondenčnú súťaž zo SJL pod názvom ,,Slovenčinárik“. Do súťaže boli v školskom roku 2014/2015 oslovené SŠ v okresoch: Lučenec,  Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Poltár. Celkovo sa do súťaže zapojilo jedenásť škôl. Prvého a druhého kola sa zúčastnilo spolu 83 žiakov. Druhého kola 54 žiakov. Do 
celkového hodnotenia pre získanie ceny boli zaradení len tí žiaci, ktorí sa zúčastnili obidvoch  kôl. Víťazom boli zaslané diplomy a peňažné poukážky v hodnote 15,– €, 12,– € a 10,– €.
 
Poradie víťazov ,,Slovenčinárik“ – I. a II. kolo:
1. Peter Zlatnický, Gymnázium M. Kukučína, Clementisova 1166, Revúca (získava peňažnú poukážku v hodnote 15,– €)
2. Dávid Ďurove, Gymnázium M. Kukučína, Clementisova 1166, Revúca (získava peňažnú poukážku v hodnote 12,– €)
3. Zuzana Derdáková, Gymnázium M. Kukučína, Clementisova 1166, Revúca (získava peňažnú poukážku v hodnote 10,– €). 

Víťazom srdečne blahoželáme!!!                                                               PaedDr. Jana Kánová

Náš prvý školský výlet na GMK
V príjemnom počasí sme sa vybrali na výlet do Slavošoviec. Prvým zážitkom bola prehliadka rodného domu Pavla Dobšinského. Bolo to veľmi pekné, zaujímavé a pán sprievodca nám toho veľa porozprával. Ukázal nám rôzne miestnosti, predmety, obrazy, ktoré súviseli so životom nášho zberateľa rozprávok. Mali sme možnosť vypočuť si aj úryvky z jeho tvorby.
                Naša ďalšia zastávka bola pri Slavošovskom tuneli, kde sme si opekali a zažili veľa srandy. Neskôr sme prešli cez Slavošovský tunel, ktorý bol veľmi dlhý a tmavý. Potom nasledoval druhý, kratší – Koprášsky tunel. Z tmy sme sa dostali na vysokánsky viadukt s krásnym výhľadom. Z neho sme zišli do dedinky, kde nás čakal autobus.

                Bol to krásny a veľmi zábavný výlet a už teraz sa tešíme na ďalší.

Romana Poprocká, príma
 

K.O.Ž.A.Z. 2015

Zemiaky ovládli fyzikálne filmy!

Dokumentárny film s názvom Zemiaková elektráreň bol vyhlásený za najlepší film v kategórii stredných škôl na 3. ročníku Festivalu fyzikálnych filmov. Jeho tvorcami sú traja študenti Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej: Attila Zsíros, Jakub Vaľko a Anton Rusňák.

Oznam o 2. kole prijímacích skúšok do tried prvého ročníka

 

Výsledký prijímacích kúšok: