tien
Get Adobe Flash player
pravotien

www

Počasie Revúca online

MATURITA 2015

www.revuca24.sk

 
Genius Logicus

 

Zber papiera

 

.

 

Oznam

 

TAKÝ ÚŽASNÝ DEŇ

 

Ten, kto si myslí, že učiteľ je vždy vážny a prísny, sa mýli. Presvedčiť sme sa o tom mohli v piatok 3. 7. 2015 na Športovom dni učiteľov revúckych škôl. Tohto roku bolo hostiteľom Gymnázium Martina Kukučína, kde sa v tento deň zišlo určite najviac učiteľov na 1 meter štvorcový na Slovensku, presnejšie 150 z 8 škôl nášho mesta. Stretli sme sa, aby sme si zašportovali, zabavili sa a po príjemne strávenom dni sa rozišli na zaslúženú dovolenku.

Celý program sa niesol v duchu sloganu „Milujem Revúcu“ a pozostával zo 7 rôznych súťaží, ako Testíček, kde mali súťažiaci možnosť preukázať vedomosti o našom meste,    Puzzle – skladanie obrázka na čas. V súťaži Slepá mapa mali súťažiaci nájsť na slepej mape mestá a dediny Slovenska. Na Kreslení mali nakresliť a uhádnuť názov rozprávky, frazeologizmu a filmu, no a v Aktivitách museli podľa slovného popisu uhádnuť slovné spojenie. Ďalším stanovišťom bol Lietajúci tanier, kde hádzali a chytali lietajúce taniere do lavóra a v poslednej disciplíne Chutí vám to? hádali podľa obrázkov názvy rôznych jedál.
Po splnení všetkých disciplín sme sa spoločne presunuli na ihrisko, na záverečnú štafetu, kde boli jednotlivé družstvá búrlivo povzbudzované. Na štafete sa súťažiaci museli popasovať s rôznymi disciplínami, ako hod na basketbalový kôš, preskok cez švihadlo, slalom s pingpongovou loptičkou na lyžici, museli sa vysporiadať s autobrankárom, nafúkať balóny a pribiť klince.
Každá disciplína bola obodovaná a súčet bodov nakoniec rozhodol, že na 1. mieste sa umiestnili až 3 družstvá – ZUŠ Revúca, Špeciálna ZŠ a ZŠ J. A. Komenského. Víťazom srdečne blahoželáme, ale myslím, že v tento deň nebolo dôležité zvíťaziť, ale stretnúť sa a zabaviť sa. Prežili sme veľmi príjemný deň, slnečný deň a nakoniec sme sa rozišli na dovolenku, na ktorej načerpáme nové sily do ďalšieho šk.roku 2015/2016.
                                                                                                                     Mgr. Hvičšová Katarína
Akadémia 2015

Hug Day 2015 Revúca VIDEO

Harmonogram činnosti od 22.6 - 30.6.2015

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Dôležitý oznam pre rodičov a študentov

  

 
 
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Martina Kukučína, Revúca
 
 
Dôležitý OZNAM pre rodičov študentov :
 
 
V budúcom školskom roku sa platby za stravu platia do 20-teho dňa predošlého mesiaca.
Pre fungovanie školskej jedálne sú veľmi dôležité pravidelné a presné platby za stravu, od ktorých závisia platby faktúr za potraviny aj rozsah možností úrovne stravovania. Preto považujem za potrebné Vás oboznámiť  s pravidlami podľa Metodiky školských jedální.
 
   Ideálnou možnosťou je prevod z bankového účtu stravníka na účet školskej jedálne.
 
IBAN  školskej jedálne  :   SK 8681800000007000392018
 
 
Prehľad  platieb na školský  rok 2015/16
 
 
Tabuľka slúži aj na bezhotovostný prevod z bankového účtu stravníka.
 
 
 
Za mesiac
Dátum úhrady
Obedy
Desiata
September
do 10.08.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Október
do 10.09.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
November
do 10.10.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
December
do 10.11.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Január
do 10.12.2014
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Február
do 10.01.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Marec
do 10.02.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Apríl
do 10.03.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Máj
do 10.04.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
Jún
do 10.05.2015
23,80 / 25,80 €
8,00 €
 
 
 
 
 
Platby sú počítané priemerne na 20 dní.
Cena obeda pre  1. stupeň / 11-násť až 14-násť roční/   1,19 €
Cena desiatej pre 1. stupeň  / 11-násť až 14-násť roční/   0,40 €
Cena obeda pre 2. stupeň  /15-násť až 19-násť roční/    1,29 €
Cena desiatej pre 2. stupeň  / 15-násť až 19-násť roční/   0,40 €
nový telefónny kontakt do školskej jedálne :   0911 054 255
23.6.2015 Revúca                                                                ved. Šj  Lakyová Ľ.
 
Súťaž pre SŠ v BBSK - ,,Slovenčinárik“

 Súťaž pre SŠ v BBSK - ,,Slovenčinárik“.

 
CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica vyhlásilo v školskom roku 2014/2015 
korešpondenčnú súťaž zo SJL pod názvom ,,Slovenčinárik“. Do súťaže boli v školskom roku 2014/2015 oslovené SŠ v okresoch: Lučenec,  Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Poltár. Celkovo sa do súťaže zapojilo jedenásť škôl. Prvého a druhého kola sa zúčastnilo spolu 83 žiakov. Druhého kola 54 žiakov. Do 
celkového hodnotenia pre získanie ceny boli zaradení len tí žiaci, ktorí sa zúčastnili obidvoch  kôl. Víťazom boli zaslané diplomy a peňažné poukážky v hodnote 15,– €, 12,– € a 10,– €.
 
Poradie víťazov ,,Slovenčinárik“ – I. a II. kolo:
1. Peter Zlatnický, Gymnázium M. Kukučína, Clementisova 1166, Revúca (získava peňažnú poukážku v hodnote 15,– €)
2. Dávid Ďurove, Gymnázium M. Kukučína, Clementisova 1166, Revúca (získava peňažnú poukážku v hodnote 12,– €)
3. Zuzana Derdáková, Gymnázium M. Kukučína, Clementisova 1166, Revúca (získava peňažnú poukážku v hodnote 10,– €). 

Víťazom srdečne blahoželáme!!!                                                               PaedDr. Jana Kánová