tien
Get Adobe Flash player
pravotien

www

Počasie Revúca online

MATURITA 2015

www.revuca24.sk

 
VÝSLEDKY MATEMATICKEJ SÚŤAŽE KLOKAN

Súťažiaci KLOKANA nájdu svoje výsledky, ak zadajú kód, pod ktorým súťažili na stránke:
www.matematickýklokan.sk

Len pripomíname, že súťažiaci postupujú do žrebovania o päť tabletov. O žrebovaní budeme informovať na stránke www.matematickyklokan.sk a tiež na facebooku.

Výzva

Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej vyhlasuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom školského bufetu. (ďalej len „školský bufet“)

1/ Prevádzkovanie bufetu v areáli Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej pre žiakov a zamestnancov gymnázia v čase školského vyučovania najmenej od 8,30 hod. do 13,00 hod.
2/ Výška nájmu za 20 m2 podlahovej plochy musí byť najmenej 56,00 € na mesiac  plus náklady na energie vo výške 10,00 €.
3/ Ponuky zasielajte na adresu Gymnázia Martina Kukučína, Clementisova 1166,
4/ Ponuka s najvyššou cenou sa stáva víťaznou.

Mgr. Igor Baran
  riaditeľ školy

Matematický klokan 2015

 

Zoznam žiakov, ktorí sa prihlásili do matematickej súťaže KLOKAN 2015 - súťažiaci.pdf

Deň otvorených dverí

Hviezdoslavov Kubín


 
Študentská vedecká konferencia
24- hodinovka - VIDEO

9. Gymnaziálny bál - Článok

9. Gymnaziálny bál - Fotky