tien
Get Adobe Flash player
pravotien

www

Počasie Revúca online

MATURITA 2015

www.revuca24.sk

 
Oznam

 

Harmonogram činnosti počas maturitného týždňa

 

Lúčenie maturantov
Pozvánka - plenárne zasadnutie Rady rodičov

 Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej, ktoré bude dňa 18.5.2016 (streda) o 16,00 hod. v spoločenskej miestnosti.

Program:

1) Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej.


Výsledky PS do prvého ročníka 4-ročného štúdia


 

Študentská vedecká konferencia na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej
 
 
Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom.
 

(Ralph Waldo Emerson)

 
„Boli ste skvelí, úžasní! Bolo to veľmi zaujímavé! Blahoželáme!“ – týmito slovami sa svojim spolužiakom  a žiakom prihovárali poslucháči už siedmej študentskej vedeckej konferencie konanej na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej . A neboli to veru slová vyslovené len tak do vetra! Veď naše konferencie o vedomostiach, zaujímavostiach a záľubách žiakov z roka na rok získavajú na úrovni a kvalite, čoho dôkazom bolo aj uznanie jedného z našich hostí, vysokoškolského učiteľa, Ing.Dušana Dorčáka, Phd.   
So svojimi príspevkami vystupujú na konferencii študenti od prímy až po maturantov. A každý z nich sa ich snaží odprezentovať čo najpútavejšie. Tento rok sme mali možnosť dozvedieť sa o bytostiach a stavbách, ktorých existencia nie je naisto potvrdená, zaoberali sme sa otázkou, či je možné ohnúť a priblížiť k sebe dve miesta v čase a priestore, odhalili sme zaujímavosti mesta Sarajevo, Sheldon´s team sa snažil objasniť vznik a vývoj vesmíru a na svoje si prišli aj športovci, ktorí sa mohli dozvedieť niečo o jednom  z obľúbených športov – basketbale. 31. marca 2016 bolo znovuotvorené Múzeum Prvého slovenského gymnázia. Pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa nedávno zosnulému pánovi Dušanovi Dubovskému, historikovi a fotografovi, ktorému ďalším príspevkom jeho autorky vzdali hold a pokúsili sa o remake jeho fotografií. Nemenej zaujímavým bol aj príspevok o histórii krásy,  o tom, že matematika nie je len vyučovacím predmetom,  o tom, ako si do mobilu nainštalovať aj iný operačný systém ako Android, alebo o tom, či smartfóny robia ľudí šťastnejšími. Záverečný príspevok patril krátkemu filmu, ktorým sa naši minuloroční víťazi Festivalu fyzikálnych filmov prihlásili do tejto súťaže opätovne.
Krátku prestávku medzi príspevkami vyplnila účinkujúcim a hosťom malá recepcia v školskej knižnici. Pán riaditeľ Mgr. Igor Baran zhodnotil priebeh celej konferencie veľmi kladne, poďakoval účinkujúcim za ich kvalitné príspevky, ocenil ich odvahu, s akou predstúpili pred všetkých žiakov školy, a vyzdvihol potrebu vzdelávania a získavania skúseností s prezentáciami svojich vlastných  prác v ďalšom štúdiu a živote študentov. Nechýbali ani vecné ceny a obrovský aplaus nesúci sa spoločenskou miestnosťou.
K dôstojnému priebehu tohtoročnej študentskej vedeckej konferencie  prispeli naši technicky zdatní študenti, moderátorky, garanti príspevkov z radov učiteľov a rodičov, rodičovská rada a sponzori podujatia.
V tradícii vedeckej konferencie budeme pokračovať aj naďalej, veď niektorí študenti už teraz vedia, s akou témou sa predstavia na budúci rok. A my sa už teraz na nich tešíme. :)
 
Mgr. Zuzana Baranová Fotogaléria_Skvelý výsledok!

 Adrian Kilik zo sekundy získal v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín - Sládkovičova Radvaň pekné 3. miesto.

Blahoželáme!


Oznam školskej jedálne

 

Deň zeme

 

Opäť sme boli úspešní!

 
V slnečný utorkový deň sa štyria naši žiaci zúčastnili regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Rimavskej Sobote. Súťaž prebiehala v priestoroch Gemersko-malohontského múzea.
Adrian Kilik si obhájil minuloročné prvenstvo a znovu postupuje na krajské kolo do Banskej Bystrice (prednes prózy).
Janka Máliková z prímy sa umiestnila v prednese poézie na peknom 2. mieste.
Netradične v Rimavskej Sobote súťažila aj 4. kategória, ktorá sa po minulé roky stretávala na Francisciho Hnúšti.
Laura Gočaltovská a Erik Koreň prednášali básne štúrovských básnikov a Laura získala cenu za najlepší prednes.
                                                                                                       Blahoželáme!