tien
Get Adobe Flash player
pravotien

www

Počasie Revúca online

MATURITA 2015

www.revuca24.sk

 
Oznam školskej jedálne

 

Deň zeme

 

Opäť sme boli úspešní!

 
V slnečný utorkový deň sa štyria naši žiaci zúčastnili regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Rimavskej Sobote. Súťaž prebiehala v priestoroch Gemersko-malohontského múzea.
Adrian Kilik si obhájil minuloročné prvenstvo a znovu postupuje na krajské kolo do Banskej Bystrice (prednes prózy).
Janka Máliková z prímy sa umiestnila v prednese poézie na peknom 2. mieste.
Netradične v Rimavskej Sobote súťažila aj 4. kategória, ktorá sa po minulé roky stretávala na Francisciho Hnúšti.
Laura Gočaltovská a Erik Koreň prednášali básne štúrovských básnikov a Laura získala cenu za najlepší prednes.
                                                                                                       Blahoželáme!

                                                                  

                                  


Fyzikálna konferencia - ozón

      Dňa 17.3.2016 sme sa my, žiaci sexty a 2.A triedy, zúčastnili našej "osobnej" vedeckej konferencie s témou ozón. Pred pár mesiacmi, keď nám pán profesor Varchol zadeľoval túto úlohu sme sa mali rozdeliť do 3-5 členných skupín s tým, že sme vlastne ani poriadne nevedeli čo sa bude diať. Potom nasledovala beseda s pánom profesorom z univerzity a práce na našich projektoch sa mohli začať. Každá skupinka si mohla pripraviť prezentáciu podľa vlastných predstáv. Niektorí z nás mali prezentáciu v powerpointe, iní zase v prezi. Zopár z nás dokonca rozdali publiku rôzne grafy a brožúrky a ďalší namiesto prezentácie zvolili radšej video. Podmienkou pre všetkých však bola tvorba posteru, ktorý sme robili na hodinách fyziky. Každá skupina poňala finálnu prezentáciu po svojom a originálne, víťaz však mohol byť len jeden. Hodnotiaca porota (pani profesorka Hviščová a pán profesor Varchol) po sčítaní všetkých bodov vyhodnotila víťaza za najkrajší plagát a celkového víťaza, ktorý postúpil ďalej na celoslovenské kolo. Cenu za najkrajší poster získala skupina z 2.A v zložení Zuzana Derdáková, Erik Koreň a Peter Zlatnický. 1. miesto sa podarilo získať s jednobodovým náskokom taktiež spolužiakom z 2.A Laure Gočaltovskej, Roberte Simanovej, Lukášovi Mojžišovi a Lukášovi Žiakovi.Výhercom gratulujeme a samozrejme im držíme palce na celoslovenskom kole v Tatrách.  
                                                                                                                                       Barbora Krištofová 2.A


FOTOGALÉRIABiologická olympiáda

 
Dňa 9.marca 2016 sa žiaci našej školy Derdáková Zuzana, Koreň Erik a Zlatnický Peter zúčastnili KK BIO kategórie B, kde nás vzorne reprezentovali. Za dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme a želáme veľa úspechov.


Noc v knižnici
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

 Adrian Kilik zo sekundy 1. miesto a Janka Máliková z prímy 3. miesto

Blahoželáme
a držíme palce na regionálnom kole v Rimavskej Sobote.

.

 

Deň otvorených dverí